Het TEAM – Jozef Schellekens is op zoek naar vrijwilligers die interesse hebben op te treden als gids voor de tentoonstelling en dit voor de periode van 31 augustus 2012 tot eind januari 2013. Enerzijds voor de normale openingsuren op woensdag en zondag van 13 tot 18 uur. Anderzijds voor groepen op afspraak. We voorzien een interne opleiding. Gelieve u aan te melden via info@architectsinmotion.be. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het verhaal, vele handen verlichten het werk.

Dank alvast aan alle geïnteresseerden!