In Turnhout ziet een nieuw vergaderconcept het levenslicht. ‘POWOW, the art of meeting’ biedt bedrijven de mogelijkheid om te vergaderen in ateliers van kunstenaars en andere creatievelingen. Initiatiefnemers zijn Julie Vandenbroucke en Koen Snoeckx, die al een ruime ervaring hebben in het samenbrengen van kunst en business. Ze kregen de steun van de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) en cultuurcentrum de Warande. “Bij succes zijn onze ambities internationaal”, zeggen de 2.

“Studies die de waarde van de verbinding tussen kunst en bedrijfsleven wetenschappelijk onderbouwen, zijn er inmiddels voldoende. Toch blijft de wereld van kunst en creativiteit voor veel bedrijven ‘onbekend is onbemind’ of is de instapdrempel naar het bestaande aanbod vaak te groot,” weet Julie Vandenbroucke.

Laagdrempelig
POWOW wil een zo laagdrempelig mogelijke instap voor bedrijven die willen proeven van wat de wereld van kunst en top creatives kan betekenen voor de strategie en dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven en organisaties. En wat is voor bedrijven laagdrempeliger dan vergaderen? POWOW gaat samen met bedrijven en kunstenaars de uitdaging aan om deze vergaderingen doelgerichter, creatiever en dus ook efficiënter te maken.

Een 10-tal creatievelingen heeft zijn medewerking al toegezegd en verwelkomt bedrijven in zijn atelier of een andere ruimte om belangrijke vergaderingen te houden. De kunstenaar is aanwezig om bij aanvang een inspirerende uiteenzetting te geven en houdt zich beschikbaar voor een verder engagement. In Turnhout en omgeving nemen theaterregisseur Stefan Perceval (’t Gevolg), architect Luc Vanhout (AIM, woning Jozef Schellekens), theatermaker Stijn Van de Wiel en artObe (beeldhouwwerken, Lille) deel.

Koen Snoeckx, mede-initiatiefnemer: “We geloven rotsvast in de economische en maatschappelijke waarde van POWOW voor de betrokken bedrijven en voor de culturele en creatieve sector.”

Bron: MADE IN KEMPEN