Ontwerp voor terminusstatie voor reizigers op linkeroever.
Deze studieopdracht uit 1932 van Jozef Schellekens aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen zal in levende lijve te zien zijn vanaf september 2012.